مسابقات
 
 
  انتشارات دانشکده
طرّاحی  مدرسه­ ی موفّق
سؤالاتی جذّاب برای طرّاحی خلّاقانه
تألیف: صغری نیرومند شیشوان، مهدیّه نیرومند شیشوان
طرّاحی جلد: مؤلّفان
ویراستار ادبی: رامبدکرمانی
ناشر: انتشارات دانشگاه بناب
شمارگان: 2000 جلد
نوبت چاپ: اوّل، تابستان 1395
قیمت: 25000 تومان
شابک: 7-6-92684-600-978
نشانی: بناب، دانشگاه بناب
شماره تلفن: 37743803/ 37724829- 041 نمابر: 37740800- 041
رایانامه: info@bonabu.ac.ir
ارتباط مستقیم با مؤلّفان: s.niroumand.shishavan@gmail.com
حق چاپ محفوظ است.

برای دانلود جلد کتاب اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید.